Phong Thủy Lê Thực

Tôi là Lê Thực. Chữ Thực ( 實) nghĩa là trung thực, thật thà. Không mê tín, không tâm linh, đưa ra những lời khuyên chân thật nhất.
Phong Thủy Lê Thực

Bạn muốn xem phong thủy

Nên đọc qua một vài bài viết bên dưới

Phong Thủy - Sinh khí luận
Sinh khí gặp gió (phong) thì tan đi, gặp nước (thủy) thì dừng lại.
Phong Thủy chung cư
Một căn hộ chung cư trong 1 tòa nhà lớn, thì cũng là một phần của tòa nhà. Nếu phong thủy tòa nhà tốt, thì tất cả những căn hộ bên trong cũng sẽ ảnh hưởng mà tốt lên.
Phong thủy nhà đất
Trước hết cần xem xét địa thế khu vực.

Đọc thêm

Hiện thêm
Tải thêm bài đăng Không tìm thấy kết quả nào